Over De Zorg Is Doodziek

Een recept om onze ziekenhuizen beter te maken

U krijgt in een ziekenhuis vaak niet de best denkbare zorg. Zorgverleners, management en ondersteunende diensten zijn er met veel zaken bezig, maar de zorg voor de patiënt staat lang niet altijd voorop, in elk geval niet bij iedereen. Er is nog veel geld te besparen in de zorgsector en dat geld kunnen we de komende jaren goed gebruiken. Door oneindig te prutsen aan systemen en structuren, hebben we een stelsel gebouwd als een wangedrocht. Wie is er nog trots op dat hij werkt in een ziekenhuis?

Auteur prof. dr. Cees Wittens kent veel ziekenhuizen van binnen. Hij is al jarenlang vaatchirurg. Daarnaast is hij hoogleraar Veneuze Chirurgie aan het Maastrichts Universitair Medisch Centrum en geeft leiding aan het Europees Veneuze Centrum in Aken-Maastricht. In dit boek bespreekt Cees Wittens acht mythes over ziekenhuizen, zoals die leven bij een breed publiek. Feilloos prikt hij ze door en ontneemt hij de lezer het rooskleurige beeld van de gezondheidszorg in Nederland. Hij toont aan dat de zorg in Nederlandse ziekenhuizen veel beter en efficiënter kan. Voorwaarde is wel dat ziekenhuizen, zorgverleners en vooral ook onze overheid bestaande, vertrouwde paden durven te verlaten.

Na zijn analyse schetst Cees Wittens zijn voorstel voor betere – en beter betaalbare – zorg in 2050. Het boek ‘De zorg is doodziek – Een recept om ziekenhuizen beter te maken’ is een uitnodiging om verder te praten. En niet vrijblijvend, want verandering is hard nodig.

Dankwoord
De auteur is een woord van dank verschuldigd aan Thomas de Bos, Fabio Catarinella, Peter Frissen, Daniel Robroeks, Roel Smit, Irma Wittens en Stefan Wittens voor hun bijdragen aan de totstandkoming van dit boek.