Welkom

 

 

Geachte bezoeker,

In mijn boek 'DE ZORG IS DOODZIEK - EEN RECEPT OM ONZE ZIEKENHUIZEN BETER TE MAKEN' leg ik aan de hand van een achttal voorbeeldmythes uit dat de zorg in Nederland minder goed is dan wordt gedacht. Het blootleggen van deze gebreken is echter geen doel op zichzelf. Ik schets ook een mogelijke richting waarin de zorg zich zou kunnen bewegen om deze niet alleen beter te maken, maar ook betaalbaar te houden.

Cees Wittens

 

Het programma van het symposium is bekend. U kunt zich nu aanmelden

MYTHE 1
U kunt er blind op vertrouwen: in elk ziekenhuis krijgt u de best denkbare zorg

MYTHE 2
Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelrichtlijnen worden
voortdurend aangepast aan de laatste stand van de medische wetenschap. Gelukkig
registreren zorgverleners nauwkeurig of de conclusies die uit medisch onderzoek
naar voren komen, in de dagelijkse medische praktijk overeind blijven

MYTHE 3
Artsen weten altijd alles van uw medische geschiedenis

MYTHE 4
Ziekenhuizen hebben een bedrijfscultuur waarin optimale zorg voor de patiënt
centraal staat
MYTHE 5
De dokter geeft me altijd precies de zorg die ik nodig heb
MYTHE 6
Marktwerking levert betere zorg op
MYTHE 7
De zorgsector werk efficiënt; er is nauwelijks nog geld te besparen

MYTHE 8
Maatregelen van de regering hebben de laatste twintig, dertig jaar de kwaliteit en de
doelmatigheid van de zorg verbeterd
DELTAPLAN 2050
Een recept voor betere ziekenhuizen en betere zorg 

 Klik hier voor een impressie van het boek 'De zorg is doodziek'.